Exigim explicacions al govern de Carles Motas sobre els informes d’incompliments en prevenció de riscos laborals i psicosocials

Exigim explicacions al govern de Carles Motas sobre els informes d’incompliments en prevenció de riscos laborals i psicosocials

Durant els darrers anys el sindicat de funcionaris CSIF ha realitzat nombroses comunicacions públiques on ha informat als mitjans i a la ciutadania sobre procediments de denúncia a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en relació a diversos incompliments de normes en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors públics.

Aquest sindicat de funcionaris ha emès una darrera comunicació amb data 29 d’agost de 2022 en la que indica que “Inspecció de Treball torna a detectar greus incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals i riscos psicosocials i torna a requerir-los perquè els esmenin” en un informe emès per l’inspector de treball el dia 2 d’agost de 2022.

La comunicació continuada d’informacions relacionades amb la seguretat dels treballadors públics de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i en especial havent-hi intervingut els serveis d’inspecció de treball i de la seguretat social, mereix l’anàlisi en profunditat dels fets denunciats per part dels regidors del consistori.

Es per aquests motius que hem sol·licitat la compareixença del regidor responsable de les funcions d’organització i RRHH en el següent ple per tal de:

· Aclarir aquestes informacions publicades i l’informe de treball
· Informar de les accions que està portant a terme el govern per tal de resoldre la situació i garantir que els treballadors públics comptin amb els recursos per part de l’ajuntament per desenvolupar la seva feina en un entorn totalment segur.