Junts portarem al ple una moció per a fomentar l’ús de la llengua catalana

El Grup Municipal de Junts proposem una iniciativa per a promoure l'ús del català als serveis municipals de Sant Feliu de Guíxols, reconeixent-ne el valor com a element fonamental de la identitat local i la cohesió social.

Considerant el català com la llengua pròpia de Catalunya, protegida per lleis i normatives que en garanteixen la preservació i promoció, el Grup Municipal de Junts presentarà al ple d’aquesta setmana una moció destinada a fomentar la seva presència als serveis municipals de Sant Feliu de Guíxols.

La proposta contempla diverses mesures orientades a enfortir l'ús del català en els serveis municipals, destacant:

Foment de la presència del català: Promoció de la comunicació escrita i oral en català en totes les interaccions amb la ciutadania, així com en la senyalització i material informatiu dels equipaments municipals.
Garantia de l'atenció en català: Assegurar que els serveis d'atenció al públic es realitzin en català i promoure la formació del personal municipal per a una atenció eficient en aquesta llengua.
Estímul d'activitats culturals en català: Fomentar la celebració d'activitats culturals, tallers i esdeveniments en català als equipaments municipals, en col·laboració amb entitats culturals i educatives.
Implementació de campanyes de sensibilització: Crear campanyes informatives per a conscienciar sobre la importància de l'ús del català i col·laborar amb mitjans de comunicació locals per a la seva difusió.

Amb aquesta moció, el nostres Grup Municipal busca reforçar la presència i vitalitat de la llengua catalana a Sant Feliu de Guíxols, garantint-ne la seva continuïtat com a part integrant del patrimoni lingüístic i cultural de la localitat.